Projektová dokumentace

Obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Ohodnotit tuto položku
(5 hlasů)
Obsah dokumentace skutečného provedení stavby

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

 

 

1. Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje:

1.1. údaje o účelu a místu stavby, jméno a příjmení (obchodní firma) a adresu místa trvalého pobytu (sídla) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle katastru nemovitostí suvedením vlastnických nebo jiných práv a údaje o rozhodnutích o stavbě; pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

1.2. situační výkres skutečného stavu území vměřítku katastrální mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemků,

1.3. stavební výkresy vypracované podle skutečného provedení stavby spříslušnými řezy a pohledy, spopisem všech prostorů a místností podle současného, popřípadě uvažovaného způsobu užívání a svyznačením jejich rozměrů a plošných výměr,

1.4. technický popis stavby a jejího vybavení.

2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahuje:

2.1. údaje podle bodů 1.1 a 1.4.,

2.2. situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a        podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

 
 
Číst 19933 krát

Související položky (podle značky)

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS